Ministarstvo financija uz potporu Vlade Hercegbosanske županije uložilo je puno truda na financijskoj stabilizaciji Hercegbosanske županije. Rezultati su evidentni. Obveze prema korisnicima Proračuna su izvršene ili se izvršavaju na vrijeme. Radi se i na određenim projektima, a za županiju Hercegbosansku iznimno je bitno stavljanje u funkciju Zavoda za hranu i veterinarstvo. To su samo neki od povoda Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije za razgovor s ministrom financija u Vladi Hercegbosanske županije, Stipanom Šarcem.

Gospodine Šarac, ovogodišnji Proračun Hercegbosanske županije iznosi 81.023.500,00 KM.  Možete li nam reći kako se Proračun ostvario u prva tri mjeseca?

– U prva tri mjeseca ove godine Proračun se ostvaruje sukladno planiranim stavkama na prihodovnoj strani naročito onim najvažnijim kao što su: porez na dobit, porez na imovinu, porez na dohodak i prihodi od neizravnih poreza (PDV-a) tako da smo zadovoljni trenutačnim stanjem.

Zanima nas na koju stavku u Proračunu je potrošeno najviše sredstava?

– Najviše sredstava se troši na poziciju bruto plaća i naknada i tekućih prijenosa- potpora, otprilike tri četvrtine Proračuna.

Jesu li ispunjene sve obveze prema korisnicima Proračuna?

– Sve obveze prema korisnicima Proračuna su izvršene i izvršavaju se sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije, tako da tu nemamo nekih većih problema ili kašnjenja.

Vi ste izjavili da je Vaš stav i stav Vlade politika financijske stabilizacije u Hercegbosanskoj županiji. Jeste li u tome uspjeli?

– U tome smo uspjeli, jer kako sam odgovorio na gore navedeno pitanje sve svoje obveze uredno izmirujemo u zakonskim rokovima, a zadnje tri godine smo završili u suficitu, kumulirani deficit iz ranijih godina smo skoro u potpunosti  izmirili tako da sam osobno zadovoljan s trenutnim stanjem u Proračunu.

Ovogodišnji Proračun je osjetno veći u odnosu na zadnje tri godine.Možete li u temeljnim činjenicama nešto više reći o ovogodišnjem Proračunu u usporedbi recimo sa zadnja tri proračuna Hercegbosanske županije?

– Ovaj Proračun se razlikuje od prethodna tri Proračuna u nekoliko bitnih stavki od kojih je najvažnija svakako uvođenje dječjeg doplatka u visini od 30 KM po djetetu do navršene 15-e godine života. Ukupan iznos sredstava osiguran za ovu namjenu iznosi 2,5 mil KM. Ovdje moram napomenuti da je ovo prva godina kako je u Hercegbosanskoj županiji uveden dječji doplatak , tako da ćemo pratiti njegovu provedbu i za 2019. godinu reagirati ako uočimo da neke stvari treba popraviti ili promijeniti. Uz ovu stavku iznimno bitno je stavljanje u funkciju Zavoda za hranu i veterinarstvo  kao našeg strateškog opredjeljenja prema poljoprivredi, što bi u bliskoj budućnosti trebalo imati iznimno pozitivne financijske i sve druge učinke na taj resor, te konačan dovršetak cestovnog županijskog pravca Tomislavgrad-Lipa-Blidinje u punom obujmu, kao najkraćeg putnog pravca između Splita i Sarajeva što otvara daljnje mogućnosti i perspektive razvoja gospodarstva a naročito turizma imajući u vidu Blidinje kao jedan veliki neiskorišteni potencijal u tom pogledu.

Što smatrate najvećim postignućem u ovom mandatu Vlade i Vašem mandatu na mjestu ministra financija Hercegbosanske županije?

– Što se tiče ovog mandata kao ministra financija najveće postignuće je financijska stabilnost Hercegbosanske županije kao osnovnog preduvjeta normalnog funkcioniranja života, jer ako znamo da je trenutno na Proračunu izravno oko 1900 korisnika, a neizravno puno više, svako kašnjenje u isplatama i plaćanjima neminovno bi se odrazilo i na realni  odnosno proizvodni sektor koji je i ovako opterećen raznim problemima što bi rezultiralo smanjenjem  investicija i broja radnih mjesta.

Koji su Vaši planovi, odnosno Ministarstva financija u sljedećem razdoblju?

– Plan Ministarstva financija u narednom razdoblju je  nastavak provođenja politike zadnje četiri godine, što znači pridržavanje Zakona o proračunima, Zakona o izvršavanju Proračuna, vođenje računa o likvidnosti Proračuna i financijskoj disciplini svih korisnika.

Već nekoliko godina pojedine županije upozoravaju na nepravičnost Zakona o pripadnosti javnih prihoda, odnosno raspodjelu neizravnih poreza. Neke županije javno obznanjuju da su zadnjih godina na temelju tog Zakona oštećene za višemilijunske iznose. Kakva su praktična iskustva Hercegbosanske županije po tom osnovu?

–  Zakon o pripadnosti javnih prihoda jedan je od rijetkih zakona u BiH koji funkcionira sve ove godine i koji je donio svoje rezultate. Međutim, isto tako je činjenica da on nije pravedan prema svim županijama imajući u vidu povlaštene koeficijente radi posebnih rashodovnih potreba kantona/županije. Tako kanton Sarajevo ima koeficijent 2, Goražde 1,8, Posavina od 2014. godine1,5 i Hercegbosanska županija 1,1. Ovdje je očito da je unutar županija sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet uvršteno i Sarajevo sa koeficijentom 2 iz nekih „povijesnih“ razloga i upravo ta činjenica je najveći kamen smutnje unutar ovog Zakona. Hercegbosanska županija apsolutno podržava izmjene ovog Zakona na način da će se uvažiti svi dosadašnji argumenti poput broja stanovnika, veličine površine, udjela u punjenju proračuna, ali i ravnomjerne razvijenosti svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine.

Hercegbosanska županija prostorno je najveća u Federaciji BiH. Spada u nerazvijena područja. Jesu li adekvatne i pravične potpore županijama s razine Federacije BiH?

– Potpore županijama s razine Federacije Bosne i Hercegovine su u prvim godinama bile namijenjene  samo za tri najnerazvijenije županije u Federaciji: Bosansko-Podrinjsku, Posavsku i Hercegbosansku županiju i dijelile su se u manjim ili većim iznosima ovisno od sastava vladajuće garniture. Zadnjih godina tendencija je da se uključe i ostale županije a ove godine i općine u Federaciji. Što se tiče Hercegbosanske županije te se potpore kreću na razini od 1,00 mil KM. Gledajući koliki iznos dobivaju ostale županije mi smo negdje u sredini tako da ne možemo biti nezadovoljni. Naravno uvijek se može i bolje i više. Međutim imajući u vidu stanje u Federaciji i odnos s ministricom financija gospođom Jelkom Milićević koji je iznimno korektan i profesionalan ja sam osobno zadovoljan.

 

Vlada HBŽ