Kad dobiva i kad gubi
Lijepu Našu Hrvat ljubi
U kockice obučenu
Ljetnom rosom umivenu
Nek igraju djeca njena
Za sva srca ispunjena
Svom ljepotom i radošću
Te ponosom i gordošću
Dajte malo nam veselja
Sjetite se branitelja
Hrabro sada zaigrajte
Sve od sebe uvijek dajte
Pa šta Bog i sreća daju
Svi sad za vas navijaju
S vama ima uvijek nade
Bit će bolje Hrvat znade
Vatreno je srce vaše
Razvesel’te duše naše
Do medalje ili dalje
Vaš vam narod pozdrav šalje

Vinko Radoš