Sukladno članku 17. stavak 1. Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala („Službeni glasnik BiH-međunarodni ugovori” broj 09/11) policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ-a, tim Postrojbe za potporu Uprave policije, boravio je na petodnevnoj obuci iz alpinizma u Splitu.