N1 je u posjedu dokumenta koji su pripremili slovenski diplomati, a kojim se traži da se Bosni i Hercegovini bez odlaganja dodijeli status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Ovaj prijedlog Slovenije će biti predstavljen u ponedjeljak na sastanku ministara vanjskih poslova EU, a u susret summitu čelnika EU u Bruxellesu u četvrtak i petak.

U dokumentu se navodi da prije otvaranja pristupnih pregovora Bosna i Hercegovina mora usvojiti zakone navedene u Političkom sporazumu koji su prihvatili predstavnici bh. političkih stranaka u Bruxellsu prošlog tjedna.

U dokumentu u koji je N1 imala uvid navodi se: “Cilj prijedloga Slovenije da se Bosni i Hercegovini bez odlaganja dodjeli status kandidata za članstvo u EU je da se odmah pošalje pozitivan signal prema BiH i cijeloj regiji Zapadnog Balkana. Takav signal za BiH, otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, kao i vizna liberalizacija za Kosovo, ponovo bi potvrdili opredijeljenost EU prema Zapadnom Balkanu.” Slovenski prijedlog je zasnovan na “Političkom sporazumu o načelima osiguravanja funkcionalne Bosne i Hercegovine koja napreduje na europskom putu”, a koji su podržali predstavnici 12 bh. političkih stranaka na sastanku u Briselu prošlog tjedna.

Kako N1 saznaje, cilj prijedloga je “da se povećaju šanse za otvaranje pristupnih pregovora vezanih za poglavlja 23 i 24 u vezi s vladavinom prava”.

“Budući da su problemi u oblasti vladavine prava u BiH postali fokus angažmana EU, bilo bi važno stvoriti poseban prostor za otvaranje pregovaračkih poglavlja o vladavini prava (čime bi se spriječilo da pitanja koja nisu s tim u vezi određuju napredak po ovom pitanju)”, navodi se.

Prijedlog Slovenije glasi:

1. Bosni i Hercegovini se odmah dodjeljuje status kandidata za članstvo u EU na sastanku Europskog vijeća u lipnju 2022. godine

2. Prije otvaranja pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina mora usvojiti sljedeće zakone, navedene u Političkom sporazumu o načelima osiguravanja funkcionalne Bosne i Hercegovine koja napreduje na europskom putu od 12. lipnja 2022. godine: a) Zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV) i Zakon o sudovima; b) Zakon o sprečavanju sukoba interesa; c) Zakon o javnim nabavkama.

3. Implementacija ovih zakona dovest će do otvaranja pristupnih pregovora o poglavljima 23. (Pravosuđe i osnovna prava) i 24. (Pravda, sloboda i sigurnost).

4. Ostala pregovaračka poglavlja bi se otvorila nakon što Bosna i Hercegovina završi izbornu reformu i relevantne kriterije, kako je navedeno u Političkom sporazumu od 12. lipnja 2022. godine. Ovi kriteriji isključuju spomenute zakone u vezi s vladavinom prava koji ostaju uvjet za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Ovaj dokument bit će predstavljen sutra u Luksemburgu na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije, a u Bruxellesu narednog tjedna će ga predstaviti diplomati, slovenski ministri i predsjednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob.

N1

Foto: AFP