Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija. Prema objavljenom natječaju SKB traži ukupno 36 specijalizanta.

Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija

Transfuzijska medicina – 1 izvršitelj

Anesteziologije, reanimatologija i intenzivna medicina – 2 izvršitelja

Onkologija i radioterapija – 2 izvršitelja

Klinička radiologija – 3 izvršitelja

Patologija – 2 izvršitelja

Sudska medicina – 2 izvršitelja

Psihijatrija – 2 izvršitelja

Urgentna medicina – 3 izvršitelja

Pedijatrija – 2 izvršitelja

Pulmologija – 1 izvršitelj

Opća interna medicina – 1 izvršitelj

Klinička imunologija – 1 izvršitelj

Nuklearna medicina – 1 izvršitelj

Otorinolaringologija – 2 izvršitelja

Ginekologija i opstetricija – 2 izvršitelja

Dječja kirurgija – 1 izvršitelj

Dermatovenerologija – 2 izvršitelja

Neurologija – 2 izvršitelja

Kardiokirurgija – 1 izvršitelj

Infektologija – 1 izvršitelj

Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1 izvršitelj

Specijalizacija za magistra farmacije – klinička farmacija – 1 izvršitelj (za potrebe Službe za medicinsku opskrbu)

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Da imaju završen medicinski fakultet, odnosno farmaceutski fakultet

Da imaju položen stručni ispit

Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita

Da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od nadležne Komore

Da poznaju jedan strani jezik

Kandidati u prijavu obavezno moraju naznačiti za kuju se specijalizaciju prijavljuju.

Uz prijavu na Natječaj kandidati prilažu:

Životopis s adresom i kontakt telefonom

Diplomu o završenom fakultetu (ovjerena preslika)

Nostrifikaciju diplome (ukoliko je fakultet završen van BiH )

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ovjerena preslika ) Prijepis položenih ispita na studiju ( ovjerena preslika )

Potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija (ovjerena preslika)

Potvrdu o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko je kandidat posjeduje)

Presliku nagrada za vrijeme studija ( ukoliko je kandidat posjeduje ) Popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje)

Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika) Uvjerenje o državljanstvu

bljesak.info