U Tomislavgradu je danas održana sjednica Općinskog vijeća. Na sjednici je usvojen prijedlog Odluke o donošenju mjera za potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom koronavirusa.

U cilju očuvanja radnih mjesta, u Proračunu općine Tomislavgrad osigurat će se sredstva za naknadu u iznosu od 300 maraka mjesečno po zaposlenom radniku u djelatnostima kojima je zabranjen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite.

Naknada će se koristiti za sufinanciranje dijela neto plaća zaposlenih koji su zadržani u radnome odnosu kod poslodavca nakon stupanja na snagu Odluke o zabrani i ograničenju, kao i za sufinanciranje dijela neto plaća samostalnih poduzetnika za travanj i svibanj, odnosno razmjerno broju dana koliko je trajala zabrana obavljanja gospodarske djelatnosti u travnju i svibnju.

Pravo na naknadu imaju pravne i fizičke osobe  pod uvjetom da su izmirile obveze po osnovu doprinosa za radnike, zaključno s veljačom 2020. godine.

Također, prema toj Odluci, pravne i fizičke osobe, kojima je zabranjen rad, oslobađaju se:

– plaćanja općinskih komunalnih pristojbi za istaknutu firmu za 2020.,
– zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih objekata i
– postavljanje reklama na javnim površinama za 2020. godinu.

Računima za komunalnu naknadu za 2020. godinu, neće se zaduživati, kao ni ostali obveznici po općinskoj Odluci o komunalnim naknadama, te se oslobađanju plaćanja svih zakupnina prema Općini počevši od 1. ožujka 2020. do završetka trajanja stanja nesreće.

Zaključkom Općinskoga načelnika obveze prema Općini nastalih u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do kraja 2020. godine moći će plaćati u mjesečnim obrocima bez kamata.

Od strane Općine Tomislavgrad, javnih poduzeća i ustanova kojima je osnivač ili su u vlasništvu općine, za vrijeme trajanja stanja nesreće izazvane pandemijom koronavirusa, prema istima, neće se pokretati postupci prisilne naplate, a pokrenuti postupci će biti povučeni.

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku prema kojoj su roditelji djece polaznika Dječjega vrtića Tomislavgrad oslobođeni od plaćanja participacije za vrijeme u kojem Dječji vrtić ne radi zbog pandemije koronavirusa.

Iznosi participacije za mjesec ožujak koji su naplaćeni od korisnika uračunat će se kao participacija za prvi idući mjesec u kojem Dječji vrtić bude radio.

Vijeće je, između ostaloga, donijelo Odluku o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine Tomislavgrad.

Ovom odlukom propisuje se uvjeti, lokacije i naknade za izgradnje pojedinačnih vjetroagregata i pratećih objekata na području općine Tomislavgrad, od zajedničkoga interesa općine Tomislavgrad i investitora.

Sukladno Zakonu o prostornome uređenju na poljoprivrednome zemljištu III. i više klase, kao i na šumskom zemljištu mogu se graditi infrastrukturne građevine kao i građevine za potrebe istraživanja i iskorištavanja mineralnih sirovina.

Za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata s pratećim objektima na lokalitetima utvrđenim u skladu s ovom odlukom, ustanoviti će se pravo građenja i pravo služnosti na razdoblje od 30 godina, s mogućnošću produženja za dodatnih 15 godina nakon potpisanoga ugovora o pravu građenja i prava služnosti ukoliko se dokažu okolnosti pod kojima je dovedena isplativost i održivost projekta u periodu od 30 godina.

Za ustanovljenje prava građenja, prava služnosti kao i za sve promjene u krajoliku i gospodarenju prirodom, te sva druga ograničenja nastala uslijed izgradnje pojedinačnih vjetroelektrana, investitor plaća naknadu.

Vijećnici su, između ostaloga usvojili i izvješća o radu za 2019. godinu Općinskog javnog pravobraniteljstva, Centra za socijalnu skrb i Staračkoga doma.

Prijedlog Odluke o pomoći gospodarstvu možete pogledati na linku OVDJE.