Na temelju članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20), sazivam dvadesetu redovitu sjednicu Općinskog vijeća Tomislavgrad za dan  31. srpnja 2023. godine (ponedjeljak).

Sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, održat će se u općinskoj vijećnici u zgradi Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika s devetnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća održane 22. lipnja 2023. godine,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu uz Izvješće o izvršenju Proračuna Općine za razdoblje od 1.1.-30.6.2023. godine,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,
 4. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Općine Tomislavgrad i Petra (Ante) Pleića iz Podgaja,
 5. Prijedlozi Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (4 prijedloga),
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevnom zemljištu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva,
 8. Prijedlog Odluke o profesionalnom usavršavanju vijećnika Općinskog vijeća Tomislavgrad,
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima prostornog uređenja šireg područja,
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u K.O. Korita s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke,
 11. Prijedlog Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području općine Tomislavgrad s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke,
 12. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o preuzimanju gradskog građevnog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju ulica A. Šimića i Uske ulice,
 13. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane,
 14. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu JKP d.o.o. Tomislavgrad za 2022. godinu i Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku  Skupštine poduzeća o raspodjeli ostvarene neto dobiti JKP d.o.o. Tomislavgrad za 2022. godinu,
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad,
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad,
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad,
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada” Kovači,
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju  “Nova nada” Kovači,
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad,
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora  Osnovne glazbene škole Tomislavgrad,
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju Školskog odbora  Osnovne škole “Stjepan Radić” Prisoje,
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole “Stjepan Radić” Prisoje,
 27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na novi Cjenik radova i usluga JKP d.o.o. Tomislavgrad na izgradnji opskrbnih cjevovoda na području općine Tomislavgrad i
 28. Aktualni sat.