Sjećanje na voljenoga sina i brata Ivicu Mamića (1.10.2002. – 1. 10. 2022.)

 

Tuži su nam ovo dani, teško je biti bez tebe.

Teško je u svom srcu bol kriti i nasmijan biti.

Molitve naše neka te prate,

kad ne mogu da nam te vrate.

Tvoji najmiliji: mama, tata i brat