Sukladno odredbama članka 4.4 stavak (1) Izbornog zakona BiH prijava za ovjeru sudjelovanja na izborima političke stranke ili neovisnog kandidata sastoji se od popisa koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće osobne karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Središnji birački popis koji podržava prijavu političke stranke ili neovisnog kandidata.

Političke stranke ili neovisni kandidati, dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodjeli Središnje izborno povjerenstvo BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili neovisni kandidat, ne uzimaju se u obzir.

Bitno je naglasiti, da obrazac za potpise također sadrži ime i prezime, broj važeće osobne karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj osobe koja je odgovorna za prikupljanje potpisa potpore.

Odgovorna osoba svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i istinitost prikupljenih potpisa potpore.

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na Lokalnim izborima 2020. godine utvrdilo da se na obrascima za prikupljane potpisa potpore nalaze i potpisi za umrle osoba, o čemu je podnijela 173 prijave nadležnim tužiteljstvima.

U vezi s naprijed navedenim Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorava odgovorne osobe za prikupljanje potpisa potpore birača da to rade sukladno zakonu i da se ne dovedu u situaciju da počine „protupravno djelo koje je zakonom propisano kao kazneno djelo, čija su obilježja propisana zakonom i za koje je zakonom propisana kaznenopravna sankcija“ .

Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine ističe u petak, 20.05.2022. godine u 16:00 sati.

SIP