Sevap je

Skamenjeno lice
didova ognjišta.
Zgaslo.
Žive duše…
Čatrnja otegla.
Prisušila.
Kao usrid gluve noći
glasni cvrčci.
Steže grlo..
Kad bi barem kakva ovca
zabasala s planine…
Nu, obleti dvatri kruga
oko kuće, sine!
I ne pitaj zašto…
Zato.
Samo trči!
Trči!
Sevap je.

N.B./Nagorkinja vila