U Seonici su jučer pronađene naočale. (Fotografija u prilogu)

Vlasnik/ca se može javiti na broj: 063 343 056.