Ovih dana završeni su radovi na sanaciji krovišta i predulaza škole u Šujici u iznosu od 44.986,50KM. Radove je izvodila firma iz Zenice „BK gradnja“, koja je u datom roku od 45 dana izvela sve planirane radove.

S ovom fazom završena je sanacija kompletnoga krovišta. Sada možemo nastaviti s uređenjem interijera, a na prvome mjestu je obnova muške svlačionice u kojoj su odrađeni pripremni radovi, navode u PŠ Šujica.

Spomenimo da je ljetos završena i zadnja faza uređenja školskog parkirališta.

Sve navedene radove u potpunosti je financirala Općina Tomislavgrad.

Ovim putem iz PŠ Šujica zahvaljuju mjerodavnima i ostalima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos i prepoznali nužnost ovih zahvata.

PŠ Šujica/Tomislavcity