Katica Mijač jedina je povratnica u selo Bilivode kod Zenice. Zajedno sa svojim mužem vratila se prije 28 godina. Muž je umro a ona sadi cvijeće, proizvodi hranu iz svoga vrta.

Jedino joj je teško otići u trgovinu i crkvu jer je udaljena od Zenice pet kilometara. Pogotovo je teško zimi kada snijeg padne. Zdravlje je dobro služi pa iako sama na svome je imanju u obnovljenoj kući. Katica je uvijek gostoprimljiva, sretna i nasmijana žena. Kaže da je nije strah ni vukova ni divljih svinja koje su izrovale cijelu njivu.

Prilog novinara Srećka Stipovića.