Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata je planom revizije, koja je počela 29. travnja 2011., predvidjelo provjeru dokumentacije i statusa 141.055 korisnika braniteljsko-invalidske zaštite.

Sedam godina poslije u ovom ministarstvu za Klix.ba obrazlažu da nisu pregledani svi predmeti i da će preostalih 2190 predmeta biti pregledano u iduća tri mjeseca.

Od do sada pregledanih 138.865 predmeta, za 6620 korisnika je ukinuto pravo iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, a za 7577 korisnika je smanjen postotak invalidnosti, kazao je federalni ministar za pitanje branitelja i invalida Salko Bukvarević.

Sektoru za normativno-pravne i opće poslove je u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, radi provođenja druge faze revizije, u razdoblju od 15. ožujka 2011. do 30. travnja 2018. dostavljen na rješavanje ukupno 49.041 predmet korisnika prava na osobnu i obiteljsku invalidninu.

U tim predmetima je izvršena provjera i sravnavanje podataka iz vojne evidencije, s novim potvrdama o svojstvu (pripadnosti) i okolnostima pod kojim je osoba ranjena, ozlijeđena, oboljela ili je došlo do pogoršanja oboljenja, poginula, umrla ili nestala, izdanima na obrascu FMB-1. Također je izvršena provjera u predmetima u kojima je u postupku revizije potvrda o svojstvu (pripadnosti) i okolnostima stradanja utvrđeno da nisu izdane u skladu sa službenim evidencijama, s potvrdama izdanim na obrascu FMB-2, kazao je Bukvarević.

Napomenuo je da su u razdoblju od 15. ožujka 2011. do 30. travnja 2018. liječnička povjerenstva Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja obradila 42.492 predmeta u kojima su na osnovi priložene izvorne medicinske dokumentacije o liječenju i pregleda invalida dani odgovarajući nalazi i mišljenja, prenosi Večernji list BiH.

U istom razdoblju u 7182 predmeta je smanjen postotak invaliditeta, ukinut ili smanjen stupanj ortopedskog dodatka, ukinuta tuđa njega i pomoć od druge osobe ili smanjen stupanj tuđe njege i pomoći. U 3891 predmetu je postotak invaliditeta utvrđen ispod 20% ili 0% ili se ratni vojni invalidi nisu odazvali pregledu na poziv povjerenstva te su donesene odgovarajuće odluke kojima je odlučeno o prestanku svojstva ratnog vojnog invalida i prava na osobnu invalidninu.

Čak 5680 predmeta je zatraženo od ovog sektora i isti su dostavljeni Vrhovnom sudu FBiH, s odgovorom na tužbu, na rješavanje. Do 30. travnja 2018. ukupno je Vrhovni sud FBiH okončao 3800 upravnih sporova. U izvršenju presuda Vrhovnog suda FBiH Ministarstvo je okončalo postupak u 2128 predmeta. Do 1. travnja 2018. Vrhovni sud je riješio 3610 predmeta. Od toga je u 325 predmeta presudio u korist Ministarstva, 3285 predmeta je vratio na ponovni postupak. Trenutačno se na Vrhovnom sudu nalazi 1857 predmeta, zaključio je ministar Salko Bukvarević.

(www.jabuka.tv)