Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine je 28. ožujka 2018. godine raspisalo javni natječaj za školovanje kadeta na preddiplomskim studijskim programima “Vojno vođenje i upravljanje” i “Vojno inženjerstvo” u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

Riječ je o jednom u nizu programa Ministarstva obrane BiH koji se provodi u suradnji s partnerskim zemljama, ovoga puta s Republikom Hrvatskom, piše Večernji list BiH.

Preko tog natječaja bit će odabrano ukupno 15 kandidata koji će sljedeće školske godine biti upućeni u Republiku Hrvatsku na četverogodišnji studij, tijekom kojega su im osigurani smještaj, hrana, povratne karte za dolazak u BiHtijekom raspusta te mjesečni financijski iznos u obliku stipendije, koji, kako doznajemo, iznosi oko 200 konvertibilnih maraka mjesečno.

Zajamčen posao

Nakon četiri godine izobrazbe i završenog fakulteta, svih 15 kandidata očekuje zajamčen posao u Oružanim snagama BiH u časničkom činu potporučnika, čija početna plaća s pripadajućim naknadama iznosi više od 1300 KM, a sve međusobne obveze koje su ranije pobrojane reguliraju se ugovorom između kadeta i Ministarstva obrane BiH.

Na natječaj se mogu prijaviti aktualni maturanti srednjih škola, kao i već završeni srednjoškolci, pod uvjetom da na dan 15. rujna 2018. godine ne budu stariji od 22 godine.

Također, potrebno je da kandidati/kadeti tijekom srednjoškolskoga obrazovanja imaju najmanje vrlo dobar uspjeh u svim razredima, poznaju hrvatski i engleski jezik, rad na računalu te da su tjelesno spremni jer se u procesu izbora predviđa i pohađanje testa fizičke pripremljenosti.

Natječaj je otvoren deset dana, a više informacija može se doznati na internetskoj stranici Ministarstva obrane BiH.

Prema odredbama ovoga natječaja, školovanje kadeta na preddiplomskim studijskim programima “Vojno vođenje i upravljanje” i “Vojno inženjerstvo” u RH traje četiri godine.

Svi kandidati moraju dostaviti dokumente već navedene na internetskoj stranici www.mod.gov.banajprije životopis, zatim ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole, ovjerene preslike diplome četverogodišnje srednje škole, odnosno svjedodžbe s polugodišta četvrtog razreda ako osoba pohađa četvrti razred, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu na novoj tiskovnici, ali ne starije od šest mjeseci.

Prestižne škole

Među obveznim dokumentima je izvornik ili ovjerena preslika izvoda iz matične knjige rođenih, zatim potvrda o nevođenju kaznenog postupka, ne starija od 3 mjeseca, potvrda ili uvjerenje da u posljednje tri godine nije otpušten s posla zbog povrede službene dužnosti, zatim prijava prebivališta CIPS-a i dokaz o poznavanju rada na računalu.

U predstojećem razdoblju Ministarstvo će raspisati niz natječaja za školovanja u Austriji, Srbiji, Turskoj, SAD-u, Velikoj Britaniji i drugim partnerskim zemljama, što je odlična prigoda za izobrazbu u prestižnim školama, ali i osigurana budućnost zahvaljujući zajamčenom poslu u struci s natprosječnom plaćom u BiH na početku karijere.