Molitvenim hodom kroz četrnaest postaja križnoga puta, koji vodi od Gornjeg Brišnika preko Mrkodola pa sve do župne crkve u Bukovici, u dužini od pet kilometara, župljani bukovičke župe i ove godine su na Veliki petak nastavili svoju vjersku tradiciju. Zbog aktualne situacije, Put križa nisu obavili kao proteklih godina kada su gotovo svi vjernici ove župe sudjelovali u obredima Velikoga petka. Naime, 6-7 vjerničkih skupina ove župe samoinicijativno su se organizirali u ovome molitvenom hodu. U skupinama je tek po nekoliko ljudi, uglavnom članova istih obitelji.

Neka njihove molitve i molitve sve nas budu uslišane u nadi da ćemo već idućega Velikoga petka moći sudjelovati u ovim našim vjerskim obredima na način kao što smo to činili i ranije.

Tomislavcity