“Puče moj, što učinih tebi, ili u čemu ožalostih tebe? Odgovori meni!”

Video: Fra3/FB/Arhivski snimak

PUČE MOJ

Puče moj, što učinih tebi
ili u čemu, ožalostih tebe?
Odgovori meni!

Ja radi tebe bičevima udarih Egipat
s prvorođencima njegovim,
a ti mene predade, da me bičuju. Puče moj…

Ja izvedoh tebe iz Egipta
potopivši Faraona u more Crveno,
a ti mene predade glavarima svećeničkim. Puče moj…

Ja pred tobom otvorih more,
a ti otvori kopljem bok moj. Puče moj…

Ja pred tobom idoh u stup oblaka,
a ti mene odvede u sudnicu Pilata. Puče moj…

Ja hranih tebe u pustinji manom,
a ti mene udari zaušnicama i bičevima. Puče moj…

Ja tebe napojih vodom spasenja iz stijene,
a ti mene napoji žući i octom. Puče moj…

Ja radi tebe potukoh kraljeve kananejske,
a ti si tukao trstiku glavu moju. Puče moj…

Ja dadoh tebi žezlo kraljevsko,
a ti dade glavi mojoj krvavi vijenac. Puče moj…

Ja uzvisih tebe velikom moći,
a ti mene objesi na drvo križa. Puče moj…