U Livnu je od 2. do 4. lipnja u službenome posjetu institucijama Vlade Hercegbosanske županije i razmjeni iskustava boravilo pet mladih državnih službenika iz cijele BiH.

Posjet mladih državnih službenika je jedna od aktivnosti projekta „Program EU za mlade državne službenike u BIH“ kojeg provodi British Council u BIH  u suradnji s institucijama svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini.

Pri dolasku u Livno održan je prigodni sastanak dobrodošlice s predsjednikom Vlade Hercegbosanske županije Ivanom Vukadinom i ministrima, gdje je naglašena spremnost  Vlade za suradnju u ovom i sličnim projektima.

Sektor za razvoj Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije, zajedno s ostalim institucijama mjerodavnim za koordinaciju poslova europskih integracija u Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji, imao je ulogu koordinirajuće institucije u procesu organizacije razmjene iskustava na temu razvoja institucionalnih kapaciteta kroz digitalizaciju procesa, procedura i protokola kao i unificiranoga informacijskog menadžmenta.

Vlada Hercegbosanske županije je početkom 2021. godine  potpisala Memorandum o suradnji na provedbi projekta „Program EU za mlade državne službenike u BiH“ s British Council-om.  Projektom se, osim razvoja kapaciteta i povezivanja institucija koje obavljaju poslove europskih integracija, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.