Pronađene su dječje dioptrijske naočale na Laticama, u Ulici Hrvoja Vukšića Hrvatinića.

Kontakt telefon: 063 018 961.