Temeljem provedenog Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je Odluku o dodjeli financijske potpore u iznosu 2.500.000 kuna za posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na 1. Javni poziv zaprimio je oko 600 prijava u kategorijama: neprofitne organizacije, fizičke osobe te ugroženi pojedinci.

Javni poziv provodi se s ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Popis projekata s iznosima novčane potpore:

Download (PDF, Unknown)