Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održana 4. Izvanredna sjednica na kojoj je donesena Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije, koji je jučer održao hitnu sjednicu, Vlada je danas donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

Ovom Odlukom, između ostaloga, određuje se sljedeće:

– županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije dužni su se staviti na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite, te da nadležni općinski stožeri civilne zaštite, također stave na raspolaganje sve resurse, koji će se koristiti na ugroženim područjima, a koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu: Planovi) koristiti na ugroženom području;

– prema planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, u svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Županijskog stožera civilne zaštite;

– u skladu sa zahtjevima na ugroženim područjima zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da po potrebi izvrši aktiviranje svih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području;

– u slučaju potrebe, a na traženje nadležnih stožera civilne zaštite s ugroženog područja, Županijski stožer civilne zaštite će u skladu sa svojim ovlaštenjima tražiti angažiranje i snaga zaštite i spašavanja s područja i drugih županija i općina koje nisu ugrožene ovom prirodnom nesrećom.

Ovom Odlukom zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da u skladu s važećim zakonskim propisima poduzme sve aktivnosti u svezi koordiniranja i rukovođenja akcija zaštite i spašavanja na ugroženom području, priopćeno je iz Vlade.