Na svetkovinu Presvetoga Trojstva, 30. svibnja u Mostaru je preminuo svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Jozo Čirko.

Don Jozo bio je sin Stipe i Anđe rođ. Udovičić, rođen 31. listopada 1966. u Tomislavgradu. Gimnaziju je pohađao u sjemeništu u Dubrovniku. Vojnu obvezu odslužio je u Leskovcu (Srbija), Filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu i Splitu, gdje je ujedno obnašao službu pomoćnika nadstojnika u Splitskom sjemeništu. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1993.

Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, u ožujku 1995. Na postdiplomskom studiju na Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu, magistrirao je biblijsku teologiju 2000.

Djelovao je kao župni vikar, župnik i profesor biblijskih predmeta na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

Bio je predsjednik Svećeničke uzajamnosti u dva trogodišnja mandata. Objavljivao je članke s biblijskom tematikom u Crkvi na kamenu i izdao monografiju: Župa Rašeljke 1934.-2004.

Od studenoga 2019. ozbiljnije pobolijeva te se liječio u Zagrebu, i povremeno dolazio u Hercegovinu.

Primljen je u Caritasov Rehabilitacijski centar Sveta Obitelj, 15. travnja.

Sprovodne svete mise, kako je objavljeno na md-tm.ba, slaviti će se u srijedu, 2. lipnja u župi Presvetoga Srca Isusova Šipovača – Vojnići u 11 sati te u pokojnikovoj rodnoj župi Sv. Franje Asiškoga Rašeljke u 15 sati, a potom će uslijediti sprovodni obredi u mjesnom groblju. Ispraćaj iz Mostara, iz mrtvačnice na Bijelom Brijegu, bit će u srijedu u 9 sati.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

nedjelja.ba