Direktor direkcije za robne rezerve HBŽ-a, Senad Džanković sa suradnikom nazočio je u četvrtak 12.svibnja, 2022. godine u Goraždu na radno-konzultatitivnom sastanku sa direktorom Direkcije za robne rezerve Bosansko-podrinjske županije Goražde, Admirom Pozderevićem

Na spomenutom sastanku bilo je govora o trenutnoj situaciji u direkcijama robnih rezervi na razini  ovih županija.

Na kraju sastanka podržana je inicijativa za što hitnijim izmjenama važećih Zakona o robnim rezervama u cilju poboljšanja, koordinacije suradnje i uvezanosti županijskih Direkcija sa Federalnom direkcijom robnih rezervi. Razgovaralo se i o mogućnosti da se preko Federalne direkcije robnih rezervi uputi inicijativa Vladi Federacije BiH o mogućnosti financiranja županijskih robnih rezervi preko godišnjeg Proračuna Federacije BiH

Sastanak je poslužio da se između ostalog iznesu svi problemi prisutni u ove dvije županije, ali za očekivati je da će se u budućnosti popraviti stanje kako u navedenim županijama tako i na razini cijele BiH. Također je dogovoreno da će završni ciklus sastanaka biti u održan uskoro u Livnu, navodi se u priopćenju Vlade HBŽ-a.