Najveća vrijednost ove knjige je pomno iščitavanje grčkog slova u  njegovom vlastitom razumijevanju“, poručio je prof. dr. Ugo Vlaisavljević na predstavljanju knjige „Određuje li narav bića narav spoznaje“ prodekana za znanost na Filozofskom fakultetu doc. dr. Mate Buntića, održanom na Filozofskom fakultetu.

Knjiga je posvećena naravi bića naravi spoznaje, dakle proizlazi iz dvije domene fundamentalne filozofske discipline kao što su ontologija i epistemologija, a o kojoj su govorili  prof. dr. Ugo Vlaisavljević, doc. dr. Marko Tokić i dekan Filozofskog fakulteta prof.dr. Ivica Musić.

Doc. dr. Marko Tokić reko je kako je za njega kao početnika autorova knjiga bila dobar tečaj filozofije njezina predmeta i postignuća te kako se knjiga temelji na tri velika mislilaca „Iz letimičnog pregleda sadržaja vidljivo je da su junaci ove knjige Aristotel, Platon i Plotin“, ističe Tokić.

Prof. dr. Ugo Vlaisavljević govori kako je knjiga sama po sebi vrijedna budući da u lokalnom okrilju i filozofskoj akademiji nedostaje ovakvih knjiga koje su minuciozno rađene i sa određenim hipotezama. „Prva hipoteza kao i glavni cilj autora je da pokaže da ustvari narav bića određuje narav spoznaje, kod druge hipoteze svi problemi antičke filozofije svedivi su na jedan problem, problem odnosa između jednog i mnoštva“, zaključio je Vlaisavljević.

Dekan prof. dr. Ivica Musić smatra kako je glavna autorova intencija pokazati kako ljudski razum nije ograničen samo na objekte uokvirene vremensko prostornim koordinatama, nego da se u svojoj uvjerljivoj odlučnosti može potvrditi na protegama koje bitno nadilaze obzorje.

Dekan  Musić naglašava kako se autor osim relevantnom literaturom kao glavnim izvorom iz kojih je crpio građu zapravo služio izvornim djelima Platona, Aristotela i Plotina i to na grčkom jeziku. „Za takvo što potrebno je vrlo dobro poznavanje ovoga odavno mrtvoga jezika, kvaliteta je to koju nije lako susresti na ovim našim prostorima te ona pak otvara mogućnost drukčijeg tumačenja od onih koja prevladavaju“, rekao je Musić.

Prodekan za znanost i tajnik doktorskog studija „Jezici i kulture u kontaktu“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Mate Buntić zahvalio se svima onima koji su sudjelovali u stvaranju ove predstavljene knjige.

L.B./treci.ba