Predsjedništvo Udruge HVIDR-a HVO HB Tomislavgrad održalo je svoju redovitu sjednicu na kojoj su nazočili svi članovi Predsjedništva.

U uvodnom dijelu i slijedom točaka dnevnog reda, predsjednik Udruge Stipe Braovac nazočne je upoznao s informacijom i donesenim zaključcima s održane II. sjednice Predsjedništva Zajednice Hvidre Hercegbosanske županije u Tomislavgradu.

Predsjednik Udruge izvjestio je da je donesen zaključak kojim Predsjedništvo Zajednice Udruga HVIDRA-e Hercegbosanske županije ne podržava rad dosadašnje koordinacije Udruga Hercegbosanske županije te traži promjene u radu same koordinacije ili će u protivnom istupiti iz rada koordinacije udruga.

Predsjedništvo Udruge Hvidre HVO HB Tomislavgrad inzistira na formiranju nove koordinacije udruga Hercegbosanske županije s ravnomjernom zastupljenosti članova predstavnika braniteljskih udruga iz Tomislavgrada, Livna i Kupresa.

Isto tako, Predsjedništvo je informirano s Nacrtom zakona o braniteljskim udrugama na razini FBiH te je zaključeno da se ipak sačeka donošenje tog zakona s tim da i dalje Koordinacija ne može više raditi na način kako je radila do sada.

Vezano za članstvo, Predsjedništvo je upoznato s brojčanim pokazateljima članova Hvidre HVO-a HB Tomislavgrad (aktivnih je 165 članova) te  je donesen zaključak o prolongiranju odluka o reevidenciji i upisu do kraja iduće godine. Istekom tog vremena samo Predsjedništvo može donijeti odluke o upisu svakog novog člana.

Naime, po ranijoj odluci svi članovi u tijelima Udruge (Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti) dužni su se bili učlaniti u Udrugu za što je dan rok od mjesec dana od održane II. sjednice Predsjednitšva i za njih se vazela obveznost, dok je  za ostale članove postupak učlanjenja i reevidencije vrijedio do kraja ožujka 2018. godine.

Predsjedništvo je izvješteno o prostoru unutar braniteljske zgrade koji je ova Udruga dobila na korištenje od Uprave za pitanja brenitelja HBŽ-a.

Radi se o prostoru od 74 četvorna metra u roh bau sustavu koji treba cjelokupno uraditi i opremiti, a čija će buduća namjena biti za druženje članova ove Udruge.

Za opremanje novih prostorija općina Tomislavgrad je u ovogodišnjem proračunu izdvojila 5.000 KM, Skupština Hercegbosanske županije 500 KM, dok je prema Državnom uredu za Hrvate izvan RH, temeljem Javnog poziva, poslana pravovaljana dokumentacija kojom se za tu namjenu također traži financijska pomoć.

Predsjedništvo je infomirano o aktivnostima koje se poduzimaju u svezi zaštite i ostvarivanja prava članova Hridre HVO HB Tomislavgrad s napomenom da u toj domeni zahvale pripadaju Upravi za pitanja branitelja HBŽ-a kao i općinskoj Službi za pitanja branitelja.

Predsjednik Hvidre HVO HB Tomislavgrad Stipe Braovac