Kulturno-informativni centar u Tomislavgradu objavio je poziv za prijave u Klub čitatelja Gradske knjižnice Tomislavgrad.

Svi koji vole knjigu, čitanje i pisanje mogu se prijaviti na e-mail adresu: kictg@tel.net.ba ili na tel.br. 034/353-033.