U rasporedu i planu obuka drugog kvartala 2024. godine, Direkcija za europske integracije organizira obuku ,,Komuniciranje o procesu europskih integracija”, koja će se održati 5. lipnja 2024. godine u Livnu.

Ova obuka naglasak stavlja na disperziranu komunikaciju o integraciji u EU, što je posao svih institucija i čimbenika u društvu. Komuniciranje o integraciji u EU je dioba i razmjena informacija, te odašiljanje i primanje poruka koje se odnose, ali ne isključivo, na ispunjenje kriterija za članstvo u EU, aktivnosti institucija u BiH u procesu integriranja, otklanjanje stereotipa i rušenje mitova o članstvu u EU.

Cilj je osposobiti polaznike da u svakodnevnom radu prepoznaju teme za komuniciranje o integraciji u EU, upoznati ih s potrebom i vrijednostima komunikacije o integraciji u EU, unaprijediti znanje o najboljim komunikacijskim praksama o integraciji u EU i upoznati s koristima digitalne komunikacije.

Obuka je namijenjena članovima tijela u sustavu koordinacije procesa europskih integracija i ostalih struktura uspostavljenih za potrebe procesa europskih integracija, državnim službenicima koji obavljaju poslove koordinacije procesa pridruživanja BiH EU, znanstvenim i stručnim radnicima, studentima dodiplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija u području europskih integracija, novinarima, predstavnicima nevladinih organizacija, zaposlenima u javnim poduzećima, kao i nezaposlenim osobama.

Zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na linku. Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima Direkciji se dostavlja na e-mail adresu: DEIobuke@dei.gov.ba, zaključno do 31. svibnja 2024. godine.

Vlada HBŽ