Pozdravit Gospu, ujutro, u podne i navečer – na to će nas podsjetiti naša crkvena zvona i zvona s naših kapelica. Poput ovih s groblja Glavičice. Ne možeš zaboraviti!

A onda, Očenaš, Zdravo Marijo i Pokoj vječni za sve drage anđele koji više nisu s nama.

 

I jedna Tadijanovićeva za kraj:

Gdje su mladi dani

Gdje su dani moga djetinjstva,
Koji se više nikad neće vratiti?

Gdje su noći zvijezda,
Duboke, tajanstvene,
Kad sam ručice pružao
Da s neba uberem krupnu, žutu zvijezdu?

Gdje su zimnje večeri,
Kraj ognjišta kad bi mi baka
Pripovjedila o dragom Bogu
U bijeloj bradi dugačkoj?

Gdje su tajni, slatki časovi,
Kad mi je srce dječačko
Zakucalo živo, plašljivo,
Čim bi mi se ukazala – ti? (Dragutin Tadijanović)

Tomislavcity

Video: Ruža Kutleša