OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Danas je u zgradi Općine potpisan Ugovor o izvođenju radova na obnovi ceste Tomislavgrad – Letka – Sarajlije.

Ugovor su potpisali Općinski načelnik Ivan Vukadin i Tomislav Vrdoljak, direktor “Livnoputovi” d.o.o. Livno.

– Općina Tomislavgrad je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave radova na rehabilitaciji ceste Tomislavgrad – Letka – Sarajlije, prihvatila ponudu poduzeća “Livnoputovi” d.o.o. Livno, u iznosu: 107.359,20 KM, kao najpovoljniju ponudu, priopćeno je iz tomislavgradske općine.

Rok za izvođenje radova iznosi 30 kalendarskih dana.