Foto: Općina Tomislavgrad

Nakon otvorenog postupka javne nabave i prihvaćene ponude, danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji mrtvačnice na groblju Karaula u Tomislavgradu, a isti su potpisali općinski načelnik Ivan Buntić i u ime grupe ponuditelja: BTG d.o.o, Tomislavgrad, GEKO GRADNJA d.o.o. Bugojno i DOM ART d.o.o. Tomislavgrad, direktor BTG d.o.o. Tomislavgrad, Stipica Nevistić.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 761.576,40 KM, a rok izvršenja je 240 kalendarskih dana.

Izgradnja mrtvačnice samo je prva faza projekta uređenja groblja Karaula, a predviđene faze su i oproštajni trg, kosturnica, parking, prometnica Tabašnica, ogradni zidovi istok i ogradni zidovi zapad – jug te će vrijednost cjelokupnog projekta, realizacijom kojega će Tomislavgrad konačno dobiti mrtvačnicu i uređeno groblje, iznositi preko 2 000 000 KM, priopćeno je iz Ureda načelnika.