Nakon što su dvije godine od građana naplaćivali poštarinu od 1,8 KM za pošiljke koje sadrže robu iz inozemstva, tri javna poštanska operatera u BiH su konačno shvatila da time krše propise Svjetske poštanske unije.
Sada od Unije traže da Bosnu i Hercegovinu izuzme od primjene tih propisa, a kako bi legalizirali uzimanje milijuna maraka po ovom osnovu, piše Capital.ba.

Svoj zahtjev su pretočili u Inicijativu za izuzeće iz Svjetske poštanske konvencije. Ta inicijativa bi trebala bi biti podnesena na 27. Kongresu Svjetske poštanske unije.

Na ovaj način stavljena je točka na polemike oko toga je li ovaj namet koji su pošte uvele legalan, s obzirom da je inicijativa ključni dokaz i priznanje da se od građana uzimao novac koji je suprotan konvenciji.

Ne samo da traže amnestiju, već pošte u BiH traže da nastave s ovom praksom.

Inače, BiH se pristupanjem ovoj Uniji u siječnju 1993. godine obavezala na poštivanje njezinih akata.

U Inicijativi, u koju je Capital imao uvid, traži se izmjena članaka koji se odnose na poštarine i to na način da se BiH dozvoli da naplaćuje dodatnu naknadu od primatelja običnih pošiljki koje sadrže robu, jer su morale biti pretvorene u praćene pošiljke, što kako tvrde iziskuje dodatne troškove.

Pošiljke koje sadrže robu zaprimljenu u BiH moraju biti praćene kako bi se ispunili carinski i sigurnosni zahtjevi i kako bi bile u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, stoji u obrazloženju Inicijative.

Bosna i Hercegovina kao članica Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union) sudjeluje na kongresima UPU-a koji se organiziraju svake četiri godine, a na kojem se razmatraju i usvajaju odgovarajući akti. Isto tako svaka država članica UPU-a ima mogućnost podnošenja prijedloga izmjena i dopuna kao i zahtjeva za izuzeće iz pojedinih odredbi navedenih Akata koji se usvajaju na redovnim kongresima.

Podsjećamo, poštanski operateri u BiH već duže vrijeme naplaćuju poštarine bez obzira što su one već plaćene u odlaznoj pošti.

Uvođenjem ovog nameta zaustavljena je ekspanzija u online trgovini. Mnogima više nije bilo isplativo naručivati sitne predmete preko internet oglašivača, posebno iz Kine, jer je naknadna poštarina znatno utjeala na njegovu cijenu. Često je cijena poštarina premašivala vrijednosti pošiljke.

jabuka.tv