Na temelju članka 12. stavak 3. i 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/14), općinski načelnik objavljuje:

Konačnu listu kandidata za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad s visokom stručnom spremom.

tomislavgrad.gov.ba