Ponavlja se Javni oglas za izbor i imenovanje 2 člana Upravnog vijeća Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu, koje imenuje Općinsko vijeće Tomislavgrad.

Upravno vijeće Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu sastoji se od 5 članova, od kojih 3 člana imenuje Franjevački samostan u Tomislavgradu, a 2 člana imenuje Općinsko vijeće Tomislavgrad, kao suosnivač muzeja.
Mandat članova Upravnog vijeća je 4 godine od imenovanja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u Službenim novinama Federacije BiH na adresu:
OPĆINA TOMISLAVGRAD
POVJERENSTVO ZA IZBOR
Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad
s naznakom: “PRIJAVA NA PONOVLJENI JAVNI OGLAS ZA UPRAVNO VIJEĆE FRANJEVAČKOG MUZEJA TOMISLAVGRAD – NE OTVARAJ”

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Općine Tomislavgrad.

Foto: Ilustracija/Arhiv