Polaznici Opće planinarske škole danas su u planinarskome domu na Blidinju pristupili pisanju testa znanja, nakon čega im je predsjednik PD Orlova stina  Ante Vukadin uručio diplome za uspjeh na ispitu, čestitao na uspjehu ali i pozvao da se aktivno uključe u rad društva.

Pohvalnice za najbolje zalaganje tijekom trajanja škole dodijeljene su Kristijanu Mamiću i Marinu Radošu.

U dvadesetogodišnjoj tradiciji djelovanja PD Orlova stina iz Tomislavgrada ovo je prva Opća planinarska škola a upisala su je 72 polaznika koji su bili u obvezi sudjelovati na pet teorijskih predavanja i šest izleta u prirodu.

Uvjete za polaganje ispita stekao je pedeset jedan kandidat, a uspješno danas položila njih trideset tri.

Mandino Selo