Nefromalna grupa roditelja pokrenula je online peticiju za ukidanje potpune zabrane kretanja djeci i mladima do 18 godina u FBiH.

”Građanke i građani Bosne i Hercegovine ovom peticijom zahtijevaju izmjenu Naredbe Federalnog stožera civilne zaštite broj:12-40-6-148-34/20, od 20.03.2020. godine, kojom se naređuje potpuna zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Potpuna zabrana kretanja osobama koje su mlađe od 18 godina je neopravdana, neproporcionalna i diskriminirajuća. Nije sporno da vlast u vrijeme vanrednog stanja /stanja nesreće/ ima ovlaštenja donositi naredbe kojima će se ograničiti ljudska prava i slobode u svrhu zaštite javnog zdravlja i sigurnosti. Međutim, da bi ovakve naredbe bile legitimne i zakonite neophodno je da budu proporcionalne i nediskriminirajuće. Proporcionalnost takvih mjera podrazumijeva da stupanj ograničenja ljudskih prava mora biti srazmjeran razlogu i svrsishodnosti takve mjere”, navode u peticiji.

Ističu kako naše društvo, a naročito vlast, treba postaviti pitanje: Da li djeca potencijalno doprinose širenju epidemije korona virusa u mjeri koja opravdava drastično i grubo organičenje njihovog osnovnog ljudskog prava – prava na slobodu kretanja? Da li je njihov doprinos širenju epidemije veći u odnosu na druge dobne grupe da bi zabrana kretanja za njih bila strožija?

Peticiju je za manje od 24 sata potpisalo preko 2500 ljudi.

Više detalja potražite ovdje.

bljesak.info