U vezi strateškog projekta Južne interkonekcije BiH i Hrvatske, za koji je Vlada Federacije BiH usvojila Zaključak na sjednici od 15.6.2017. godine i proglasila isti projektom od strateškog značaja za Federaciju BiH, BH-Gas ovim obavještava javnost da je završena sveobuhvatna Analiza troškova i koristi (CBA) projekta.

Sveobuhvatna analiza troškova i koristi za projekat gasovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske na pravcu Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik sa glavnim odvojkom za Mostar je u konačnici pokazala punu opravdanost ovog projekta, čime su se stekli uvjeti za nastavak istog.

Cilj projekta je sigurnost opskrbe za sve potrošače prirodnog plina, kako za postojeće, tako i za nove potrošače, razvoja tržišta prirodnog plinau BiH/FBiH, diverzifikacije izvora opskrbe, te integracije plinskih transportnih mreža BiH sa europskim transportnim mrežama kao dio integracije BiH u Europsku uniju.

Naredni koraci za realizaciju ovog projekta su izrada sljedećeg nivoa tehničke dokumentacije, odnosno idejnog projekta i studije uticaja na okoliš i društvo, za čiju namjenu su, pored sredstava koje je osigurao BH-Gas, već osigurana i dodatna grant sredstva od strane USAID-a, a koja će se realizirati preko EBRD-a.

Nastavak realizacije projekta je i na ovaj način snažno podržan od Veleposlanstva SAD-a, te od Europske banke za obnovu i razvoj, koja je izrazila spremnost da kroz kreditni aranžman sudjeluje u financiranju izgradnje projekta plinovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske.

Time BH-Gas uz podršku Vlade Federacije BiH nastavlja na realizaciji projekata, koji imaju za cilj smanjenje ovisnosti potrošača ovog entiteta o samo jednom izvoru i pravcu snabdjevanja.

akta.ba