Cijene plina u Bosne i Hercegovini ove godine će se morati povećati za 31,3 posto, odluka je Uprave BH-Gasa.

Kako je kazao direktor BH-Gasa Jasmin Salkić, do korekcije cijena će morati doći jer postaje nemoguće poslovati sa starom cijenom.

Naime, riječ je o povećanju veleprodajne cijene gasa prema distributivnim kompanijama, piše Klix.ba.

BH-Gas je nakon odluke Nadzornog odbora BH-Gasa uputio zahtjev i obrazloženje prema resornom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Federalnom ministarstvu trgovine te time postupio prema odluci Nadzornog odbora. Kroz ovaj zahtjev je traženo povećanje veleprodajne cijene plina sa 495 na 650 KM/1000 Sm3.

Nakon toga, zatraženo je dodatno obrazloženje Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, te je u odgovoru dodatno obrazložen kompletan zahtjev i dokumentirani pokazatelji na kojima se zahtjev zasniva.

Predmetno povećanje isključivo je zasnovano na porastu cijena nafte i naftnih derivata u 2018. godini, a slijedom toga došlo je do izravnog povećanja ruske nabavne cijene plina. Ovaj trend povećanja ruske cijene je bio i u dijelu 2016., 2017. i 2018. godine, te je u ovom razdoblju ruska cijena plina povećana za čak 100 posto. BH-Gas je od 2017. godine, a u suradnji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije u proteklih 18 mjeseci zadržavao prodajnu cijenu plina na razini od 495 KM/1000 Sm3, čime je kroz poslovanje amortizirao bilo kakvu korekciju cijene plina naviše, priopćeno je iz BH-Gasa.

Kako se BH-Gas počeo suočavati s enormnim gubicima na razlici u cijeni između nabavne i prodajne cijene plina, koji u mjesecu siječnju na dnevnoj bazi iznose otprilike 80.000 KM, to su organi kompanije odlučili podnijeti zahtjev za korekciju veleprodajne cijene plina prema resornom Ministarstvu.

Želimo upoznati javnost da BH-Gas posjeduje sve fakture od 2016. godine pa naovamo, u kojima je evidentiran porast ruske cijene plina i da posjeduje sve dokaze o racionalnom smanjenju troškova BH-Gasa, čime smo sveli troškove BH-Gasa na iznos od cca 4 posto od ukupne cijene koštanja, što je, smatramo, najmanji iznos u komparaciji s ostalim javnim kompanijama, nvodi se u saopćnju BH-Gasa.

BH-Gas ostaje u obavezi da, kako navode iz kompanije, kroz rusku cijenu plina smanji i cijene u BiH.

To ćemo uraditi na isti način kao što smo u proteklom razdoblju cijenu plina u četiri navrata smanjili za 40 posto, ističu iz BH-Gasa.

Iz BH-Gasa dodaju kako stoje na raspolaganju za provjeru svih nabrojanih navoda jer, kako kažu, nemaju namjeru da kroz cijenu plina utječu na standard građana.

Podsjećanja radi, iz BH-Gasa navode kako je veleprodajna cijena plina u Republici Srpskoj u posljednjih šest mjeseci povećana s 435 KM na 654 KM/1000 Sm3, što čini povećanje od više od 50 posto, navodi Klix.