Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar sjever-Mostar jug, najskuplji je projekt na području Grada Mostara koji će dobiti 555,95 milijuna KM u sklopu Programa javnih investicija Federacije 2019.- 2021. U ukupnu vrijednost projekta, uračunat je i kredit u iznosu od 268,48 milijuna KM.

Naime, u Programu koji je izdalo Federalno ministarstvo financija nalazi se 16 mostarskih projekata, od kojih se najviše ulaže u izgradnju autoceste Koridora Vc, te manji dio novca u projekte vezane za vodoopskrbu, energiju i poljoprivredu.

Ulaganja u Koridor Vc

Tako su u izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug-Zvirovići, poddionica Mostar jug-Kvanj omogućena sredstva od 176,46 milijuna KM s tim da je planiran kredit od 117,35 milijuna KM, dok su u izgradnju dionice Ovčari-Mostar sjever poddionica Konjic- tunel Prenj planirana sredstva od 151,67 milijuna KM.

Za dionicu Ovčari- Mostar sjever i poddionicu Ovčari-Konjic u sklopu Koridora Vc izdvojeno je 257,19 milijuna KM, a za poddionicu Tunel Prenj- Mostar sjever i dionica Ovčari -Mostar sjever je omogućeno 406,34 milijuna KM.

Za smjer dionice Ovčari- Mostar sjever, poddionica tunel Prenj planirano je 548,80 milijuna KM.

Projekt izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica R Hrvatske, poddionica sjeverna obilaznica Mostara dobio je sredstva od 14,62 milijuna KM.

Ima nade za mostarsku sportsku dvoranu

Hrvatske pošte Mostar dobile su sredstva od 7,14 milijuna KM za izgradnju poštanskog logističkog središta Hrvatske pošte u Bišću Polju, a projekt koji će izazvati veliku zainteresiranost je mostarska sportska dvorana koja čeka izgradnju još od 1985. godine. Novac bi za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru naziva Štreka trebalo izdvojiti Federalno ministarstvo kulture i sporta u iznosu od 48,95 milijuna KM.

Za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u Federaciji, Mostar će iz proračuna općine izdvojiti skoro 5 milijuna KM, dok su, prema Programu, planirana i sredstva iz granta Fondova za vlastito sudjelovanje u iznosu od 950 tisuća KM, granta Europske komisije IPA sa također skoro 5 milijuna KM te granta SIDA-e sa skoro 2 milijuna KM. Kredit od 15 milijuna KM za ovaj projekt dat će EIB.

Nadalje, za izgradnju Koridora Vc se nije štedjelo. Projekti u implementaciji su poddionica Buna-Počitelj, dionica Mostar jug-Zvirovići, koja je ukupne vrijednosti 59.648.564 milijuna KM uz financiranje iz Autocesta FBiH te granta i kredita EBRD-a.

Vrijednost od 254 milijuna KM osigurana je za poddionicu Počitelj-Zvirovići, dionicu Mostar jug – Zvirovići za koju su također sredstva izdvojile Autoceste BiH uz kredit EIB-a, a nešto manje novca, odnosno 242 milijuna KM upisana su za izgradnju poddionice Kvanj-Buna, Dionice Mostar jug –Zvirovići gdje je uz sredstva Autocesta BiH osiguran i kredit EIB-e.

Elektroprivrede s novim projektima

Mostar će, prema Programu, zajedno sa Bihaćem, Novim Sarajevom, Tuzlom i Zenicom sudjelovati u projektu POWER IV – EP BiH – Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije sa više od milijun KM.

Vjetroelektrana Podveležje dobila je sredstva Elektroprivrede BIH te grantom i kreditom KfW u ukupnom iznosu od 162.725.057 KM.

Elekroprivreda HZHB dobila je sredstva za projekt SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom u vrijednosti od 12.517.312 KM u koju je uključen grant i kredit KfW.

Program nije zanemario ni vrijednost poljoprivrede, pa je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobren Projekt razvoja navodnjavanja u vrijednosti od 34.508.708 KM, u što je uključen i kredit Svjetske banke.

bljesak.info