U Tomislavgradu je danas održana redovita 15. sjednica Općinskoga vijeća u čijem radu su prvi put kao samostalni sudjelovala četvorica dojučerašnjih vijećnika HNL-a. Riječ je o  Tomislavu Delaću, Anti Ćurčiću, Jerki Mioču i Josipu Tokiću koji su istupili iz te stranke. Tako HNL u odnosu na ranijih 6 danas u Općinskom vijeću ima dva vijećnika.

Nacrt proračuna

Na ovoj sjednici raspravljalo se o nacrtu općinskoga proračuna za iduću godinu.

Proračun u nacrtu iznosi oko 18 milijuna i 943 tisuće maraka. U obrazloženju je navedeno da su porezni prihodi Općine i dalje dobri, te da od neporeznih prihoda Općina u idućoj godini očekuje oko milijun i pol maraka od hidroakumulacije Buškog jezera ali i prvi put prihode od naknade za izgradnju solarnih elektrana. Ovomu dodajmo da je značajan dio novca, oko 6 milijuna i 955 tisuća KM planiran u kapitalna ulaganja, odnosno u prometnice, vodosustav i kanalizaciju, te među ostalim za uređenje okoliša. Vijećnici su ocijenili kako je ovo do sada najveći proračun naše općine.

Na sjednici tomislavgradskoga Općinskog vijeća usvojen je Prijedlog Odluke o studentskim stipendijama. Jedna od glavnih izmjena, u odnosu na raniju Odluku, je da pravo na općinsku stipendiju imaju studenti koji su ostvarili stipendiju i iz drugih fondova.

Više novca za jesenju sjetvu

Također, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju proljetne i jesenje sjetve za 2022. godinu. Razlog za donošenje ove Odluke je osiguranje dodatnih 60 tisuća KM za subvencioniranje troškova nabavke sjemena te mineralnoga gnojiva za jesenju sjetvu, budući da ranije planirana sredstva zbog znatnoga rasta cijena, gotovo u cijelosti iskorištena za subvenciju proljetne sjetve.

Razmatrani su i: Nacrt Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad, a odlučeno je i da se javna rasprava o ovoj Odluci provede 22. prosinca u 12 sati.

Vijećnici su danas dali i suglasnost Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o međusobnoj suradnji s gospodarskim društvom WINTER WIND Tomislavgrad u vlasništvu tvrtke Feal Široki Brijeg za izgradnju vjetroelektrane na Tušnici i dijelom na Jelovači s ciljem proizvodnje električne energije. Ujedno, dana je suglasnost tvrtki Kesić za daljnje prikupljanje, odvoženje i odlaganje otpada u naseljima oko Buškog jezera te Roškom Polju.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju privatnoga vrtića Majka Margarita u Bukovici. Među ostalim, vijećnici su usvojili i Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Statut Turističke zajednice Općine Tomislavgrad.

Tomislavcity