Povjerenstvo za provođenje postupaka javne nabave općine Tomislavgrad otvorilo je danas ponude pristigle na ponovljeni natječaj za rehabilitaciju lokalnih cesta na području općine Tomislavgrad: ceste u Rošku Polju (L=600 m), ceste Sarajlije – Letka (L=465 m) i ceste prema groblju u Šujici, s parkingom (L=110 m).

Prethodni natječaj, otvoren 20. kolovoza ove godine, poništen je zbog prelaska zakonski dopuštene visine cijene konkurentski provođenog postupka.

Pristigle su dvije ponude i to:

  1. Livnoputovi d.o.o. Livno, 93.478,79 KM
  2. KTM-Brina d.o.o. Posušje, 93.313,94 KM

Slijedi detaljna provjera priložene dokumentacije nakon koje će povjerenstvo donijeti konačnu odluku, priopćeno je iz tomislavgradske općine.