U prostorijama Općine Tomislavgrad 28. lipnja 2018. otvoren je financijski dio  ponuda za Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tomislavgradu. Procedura odabira ove nabave je po žutoj Fidicovoj knjizi. Nakon što su prošli tehnički dio evaluacija, od sljedećih  ponuđača su otvorene financijske  ponude:

  1. GH Holding Ljubljana (Slovenija), 2.195.554,00 eura
  2. JV Hering Široki Brijeg (BiH) & GIS Aqua ( Austrija), 2.602.010,53 eura
  3. JV KTM BRINA Posušje (BiH) & Biogest (Njemačka), 2.766.267,26 eura

Izražene cijene su bez PDV-a.

Slijedi računska kontrola i analiza operativnih troškova, nakon čega  će Povjerenstvo za odabir ponuđača za Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tomislavgradu donijeti konačnu odluka o odabiru najpovoljnijeg  ponuđača.

Planirani uređaj koji će se izgraditi  je za 6.000 ES (ekvivalent stanovnika), a rok izgradnje s projektiranjem i probnim radom je 24 mjeseca.