Ovaj tjedan na otoku Badija održana je duhovna obnova hercegovačkih franjevačkih bogoslova pod vodstvom fra Slavena Brekala, župnika u Tomislavgradu. Uz molitvu, duhovne nagovore, klanjanje i svetu misu bogoslovi su produbljivali svoju vjeru u Krista, te preispitivali svoj svećenički poziv. Fra Slaven je svakodnevno tumačio Sv. Pismo i na taj način usmjeravao kako biti dobar fratar a prije svega dobar čovjek.
Duhovnoj obnovi prisustvovali su i četri duvanjska bogoslova; fra Ante Radoš, fra Josip Stanić, fra Vinko Baćak i fra Ivan Malić.
Badija je jedan od najvećih otoka u Korčulanskom otočju, u blizini grada Korčule (20 minuta vožnje brodom od Korčulanske luke).
Ime Badija otok je dobio po samostanu (lat. abbatia – opatija) koji je izgrađen na prelasku s 15. na 16. stoljeće.
Nakon Drugog svjetskog rata jugoslavenske vlasti su protijerale franjevce s otoka. Odlukom Predsjedništva vlade NR Hrvatske od 12. prosinca 1949. izvršena je eksproprijacija samostana u koji je smještena vojska, a zatim zatvor. Godine 1956. Badija je preuređena u športski centar i odmaralište, a crkva pretvorena u skladište namirnica i klaonicu stoke.
Vlada Republike Hrvatske je godine 2003. vratila Badiju svome pravom vlasniku Franjevačkoj Provinciji sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru, a danas samostan pripada Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji.