Zahvaljujući donaciji Raiffeisen bank BiH u informatičkom kabinetu OŠ Ivana Mažuranića u Tomislavgradu instalirana je pametna ploča koja će podići kvalitetu i raznolikost nastavnih sadržaja.

Iz OŠ Ivana Mažuranića se iskreno zahvaljuju Raiffeisen bank BiH na iskazanoj pomoći i podršci pri realizaciji projekta: „Interaktivne ploče do uspješnijeg obrazovanja“, priopćeno je iz OŠ Ivana Mažuranića.