U Tomislavgradu se danas održava sjednica Općinskoga vijeća. Jedna od svakako zanimljivijih točaka ovoga dnevnoga reda je inicijativa o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskoga objekta, a koji su inicirali zastupnici u zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Petar Galić i Ante Baković. U dopisu upućenom Općinskom vijeću, zastupnici smatraju  da je postojeća naknada za iskorištavanje Buškoga jezera koju plaća HEP RH nedovoljna i zanemariva u odnosu na 56 četvornih kilometara potopljene površine obradivoga zemljišta, te da bi se vrednovanjem potopljene površine, bar donekle kompenzirala mogućnost korištenja toga tla u poljoprivredne i druge svrhe.

Dosadašnjim zakonima propisana izdvajanja općinama isključivo su se odnosila za količinu proizvedene el. energije ili iskorištene vode, dok najvažniji čimbenik – potopljeno zemljište uopće nije vrednovano što posebno pogađa općinu Tomislavgrad i grad Livno na čijem se području i nalazi Buško jezero, odnosno gdje je cjelokupno obradivo polje pretvoreno u hidroakumulaciju, a čija se voda koristi za proizvodnju el. energije u RH – ističu zastupnici.  Usvajanje predloženoga Zakona itekako bi omogućilo plaćanje pravednije naknade prema Tomislavgradu i Livnu od strane HEP-a kao vlasnika elektroenergetskog objekta Orlovac, navodi se u ovoj inicijativi. (povećanje s dosadašnjih 3,5 milijuna na 8,5 milijuna – godišnje).

Općinski vijećnici raspravljali su o ovoj točki dnevnog reda i ovu Inicijativu jednoglasno podržali.

U nastavku možete pročitati prijedlog koji su uputili navedeni zastupnici.

Download (PDF, Unknown)

Tomislavcity