Nakon Vlade FBiH i Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Federacije BiH.

Prema usvojenim izmjenama i dopunama, između ostaloga, podržan je prijedlog zastupnika Petra Galića i Ante Bakovića koji su inicirali ponovno osnivanje Općinskoga suda u Tomislavgradu.

Spomenuti prijedlog usvojen je sa 60 glasova za i jednim suzdržanim.

Podsjećamo, Općinski sud u Tomislavgradu ukinut je 2002. godine zbog načela ekonomičnosti, no takvo rješenje nije bilo dobro za žitelje tomislavgradske općine. Proteklih godina bilo je nekoliko neuspješnih inicijativa za vraćanje Suda, ali do sada nisu “prolazile” u Vladi ili Parlamentu Federacije BiH.

Tomislavcity