Infrastrukturni projekti koji se odnose na ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu, uređenje okoliša te objekte od općeg društvenog interesa, omogućavaju kvalitetno funkcioniranje društva i temelj su za poslovanje i razvoj lokalne zajednice.

Proračunom Općine Tomislavgrad za kapitalne investicije su predviđena sredstva u iznosu od 7.997.000 KM, što čini 36,78% ukupnog ovogodišnjeg proračuna:

2.739.000 KM za investicije u prometnice,

2.440.000 KM za investicije u vodosustav i kanalizaciju,

2.668.000 KM za ostale namjenske izdatke, u okviru čega i 1.000.000 KM za izgradnju mrtvačnice na gradskom groblju „Karaula“.

150.000 KM za uređenje okoliša.

Općina Tomislavgrad