Javna priznanja koja dodjeljuje Općina Tomislavgrad su: Medaljon Općine Tomislavgrad i proglašenje počasnim građaninom Općine Tomislavgrad.

Medaljon Općine Tomislavgrad dodjeljuje se za iznimna postignuća za općinu Tomislavgrad na raznim područjima djelovanja i to:

  • za životno djelo i
  • za iznimna postignuća fizičkim i pravnim osobama u proteklom razdoblju na području gospodarstva, kulture, športa, umjetnosti i drugih područja društvenog života u općini.

Počasnim građaninom Općine Tomislavgrad može se proglasiti građanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Tomislavgrada, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Tomislavgrada i drugih općina, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

Proglašenje počasnim građaninom javno je priznanje koje se iskazuje posebnom poveljom.

Pisane prijedloge s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog poziva i to osobno u šalter Sali Općine Tomislavgrad ili preporučeno poštom na adresu: Općina Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica Mijata Tomić120. 80240 Tomislavgrad. s naznakom „Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad – Ne otvarati”.