Javna priznanja koja dodjeljuje Općina Tomislavgrad su: Medaljon Općine Tomislavgrad i proglašenje počasnim građaninom Općine Tomislavgrad.

Medaljon Općine Tomislavgrad dodjeljuje se za iznimna postignuća za općinu Tomislavgrad na raznim područjima djelovanja i to:
– za životno djelo i
– za iznimna postignuća fizičkim i pravnim osobama u proteklom razdoblju na području gospodarstva, kulture, športa, umjetnosti i drugih područja društvenog života u općini.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Tomislavgrad, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja, mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća Tomislavgrad, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, gospodarska društva, javne ustanove, udruge građana, građani pojedinci, mjesne zajednice kao i druge pravne osobe.

Pisane prijedloge s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog poziva i to osobno u šalter Sali Općine Tomislavgrad ili preporučeno poštom na adresu: Općina Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad, s naznakom „Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad – Ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv se nalazi u prilogu.