Nakon što je Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije sa sjedištem u Livnu donijelo 21. svibnja 2019. drugostupanjsko Rješenje kojim se u potpunosti uvažava Žalba Župe sv. Josipa Drvar, poništava prvostupanjsko Rješenje i nalaže Općini Drvar da ponovi postupak i izda Župi lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju višenamjenskog objekta, Općina Drvar nastavlja s opstrukcijama i ponižavanjima Katoličke Crkve, grubim kršenjem svih mogućih zakona i izrugivanjem pravu i pravednosti.

Naime, Ministarstvo graditeljstva je, kao drugostupanjska instanca u ovom upravnom postupku, u gore spomenutom Rješenju naložilo Općini Drvar da u roku mjesec dana ponovno povede postupak pozivajući na raspravu drugu stranu, tj Župu Drvar, da uvaži sve osporene primjedbe i postupi po drugostupanjskom Rješenju u cilju izdavanja Župi Drvar lokacijske dozvole.

Župu Drvar su na raspravi u Općini zastupale stručne osobe iz Banje Luke i Sarajeva – pravnik, inžinjer građevine i arhitekt, tj. projektant objekta. Rasprava je trajala maratonski, više od četiri sata, i prema njihovim riječima – rasprava se pretvorila u pravu psihičku torturu od strane nestručnih i nedoraslih osoba unutar Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Drvar.

Umjesto da postupak vode po pravilima upravnog postupka, nadležne osobe iz gore spomenute Službe postupak su vodile samovoljno i nezakonito, s unaprijed pripremljenim „izrežiranim“ pitanjima koja su sami sebi postavljali i sami na njih davali odgovore, te to unosili u zapisnik, a da drugoj strani, tj. zastupnicima Župe Drvar, nisu uopće dali mogućnost da sami daju svoju izjavu i izjasne se osporenim navodima iz drugostupanjskog Rješenja.

Na koncu ove maratonske rasprave, zastupnici Župe Drvar odbili su potpisati ponuđeni zapisnik budući da Općina Drvar nije postupila po uputama drugostupanjskog Rješenja Ministarstva – dapače, opstruiravši u potpunosti njegovo provođenje – te tako ponovno izbjegla donijeti zakonito Rješenje, služeći se pri tom raznoraznim improvizacijama i samovoljnim tumačenjem zakona, a sve u svrhu bespotrebnog odugovlačenja postupka.

Nakon svega, ostaje jedino nadati se da će drugostupanjska instanca, tj. Ministarstvo graditeljstva HBŽ „staviti točku na i“ i samo izdati lokacijsku dozvolu Župi Drvar za dogradnju i rekonstrukciju župnog objekta, budući da pravednost i pravo odavno više ne stanuju u Drvaru.

Promatrajući višegodišnji problem opstrukcija i zabrana od strane Općine Drvar Katoličkoj Crkvi da gradi i obnavlja, normalan um postavlja pitanje može li itko stati u kraj samovolji, bahatosti i sili koju općinske vlasti u Drvar godinama pokazuju po tom pitanju? Postoji li neka viša instanca – županija/kanton, entitet, država, međunarodni faktor – koja može reći „STOP“ takvom nasilju nad pravom, pravednošću i zdravim razumom? Normalno uređene demokratske države zapadnoeuropskog civilizacijskog miljea imaju zakonske mehanizme koji mogu zaustaviti samovolju i kršenje zakona od strane pojedinaca i nižih stupnjeva vlasti. S Bosnom i Hercegovinom, očito, to nije slučaj, a primjer Drvara to zorno pokazuje.

Ili možda Drvar ne pripada više Bosni i Hercegovini ni Europi, nego području pod kontrolom tzv. Islamske države Iraka i Sirije gdje vladaju potpuno drugačiji civilizacijski uzusi i zakoni?

(Župa Drvar)