Temeljem uputa Kriznoga stožera Sveučilišta u Mostaru, a u skladu s novonastalom kriznom situacijom oko koronavirusa, nastava se premješta na on-line platforme koje je izradio i pripremio Sveučilišni IT centar SUMIT.

Tako su nastavnici obvezni otvoriti E- kolegije gdje će se nalaziti upute za svaki kolegij pojedinačno, kao i materijali za učenje, te literatura. Kao pomoćni alat može se koristiti aplikacija meet pomoću koje se može uspostaviti virtualna učionica.

“Funkcionalnost navedene aplikacije potvrđena je jučer održanim predavanjem prof.dr. Ike Skoke. Studenti su iskazali zadovoljstvo, posebno mogućnostima interakcije. Vjerujemo da će se do kraja ovoga tjedna nastava uspostaviti u cijelosti i prenesena u on-line okruženje jednako kvalitetno odvijati”, kazao je za hercegovina.info Marin Čuljak, profesor sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Smjernice za organizaciju on-line nastave možete pronaći na sljedećoj poveznici.

hercegovina.info